วันนี้ (9มิ.ย.) ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท กล่าวว่าไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการชำระเงินให้แก่ผู้กู้ยืมทั่วประเทศกว่า 2.6 ล้านราย ให้ได้ชำระเงินกู้ยืมได้ง่ายขึ้นผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,300 สาขาทั่วประเทศ ผ่านบริการ pay@post ถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนเพื่อให้สามารถนำไปหมุนเวียนให้กับผู้ต้องการทุนทรัพย์ทางการศึกษารายใหม่สำหรับบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการวันที่16 มิ.ย.นี้ ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยผู้กู้เงินสามารถนำใบแจ้งหนี้จาก กยศ.ไปชำระเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย โดยจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ทั้งนี้บริการ pay@post ยังครอบคลุมถึงการให้บริการรับชำระค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 16 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น และ ม.แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ โดยพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากมหาวิทยาลัยแล้วนำมาชำระเงินที่ไปรษณีย์ไทยได้ทันที“ด้วยการที่ไปรษณีย์ไทยมีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศและการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการชำระเงินในรูปแบบของการศึกษาถือว่าสำคัญและเป็นการขยายช่องทางการชำระเงินได้มากขึ้นนอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังขยายบริการไปสู่นักศึกษาเนติบัณฑิตยสภาที่ไปรษณีย์สาขาตลิ่งชันด้วย”นางสาวอานุสรา กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จ่ายหนี้ กยศ.ที่ไปรษณีย์ไทยได้แล้ว 16 มิ.ย.นี้

Posts related