นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมมาตรการรองรับการลักลอบใช้ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ข้ามกลุ่มไว้แล้ว เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57 ราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ภาคครัวเรือน อยู่ที่ 21.63 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จะสูงกว่าแอลพีจีขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาทต่อกก. เชื่อว่า ระยะแรกราคาต่างกัน 0.50 – 1 บาทต่อกก. จะยังไม่มีปัญหา แต่หากราคาต่างกัน 1-2 บาทต่อกก. และเริ่มมีสัญญาณอันตรายการลักลอบใช้ข้ามกลุ่มจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้กระทรวง ฯ สามารถปรับขึ้นราคาแอลพีจี ภาคขนส่งตามนโยบายเดิมที่วางไว้ เพื่อป้องกันปัญหา“การขึ้นแอลพีจีขนส่งคงต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้ที่ยังไม่มีรัฐบาล สนพ.ก็ต้องเตรียมการทุกอย่างไว้ กลุ่มขนส่งหากมีการปรับขึ้นราคาจะต้องมีมาตรการอะไร แท็กซี่ใช้แอลพีจีที่ต้องดูแลจะถึง 30,000 คันหรือไม่ โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ก็สั่งการให้ดูแลเรื่องนี้อย่างระมัดระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบมาก ”สำหรับนโยบายการขยายพื้นที่ร้านค้าอาหาร หาบเร่ แผงลอย เพื่อเข้าโครงการใช้สิทธิซื้อแอลพีจี ราคาเดิม สนพ. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลร้านดังกล่าว จากเดิมกำหนดขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร อาจเพิ่มเป็นไม่เกิน 70 ตารางเมตร แต่ต้องเป็นร้านค้าที่รายได้น้อยจริง ไม่เช่นนั้นอาจเอื้อประโยชน์ต่อร้านค้ารายได้สูง และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ(กพช.) 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงกกต.ขึ้นราคาแอลพีจีขนส่ง

Posts related