นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบให้เสนอ ครม. ในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ใช้งบกลางของปีงบประมาณ57 มาจ่ายค่าข้าวในโครงการรับจำนำให้ชาวนาวงเงิน 10,000-20,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงรอยต่อของการรอกระทรวงการคลังดำเนินการหาเงินก้อนใหญ่มาใช้ ทั้งการกู้เงิน และวิธีการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วจะใช้คืนงบกลางส่วนดังกล่าว โดยหลังจากครม.เห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาต่อไปว่าขัดในข้อกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวยังได้สรุปผลการระบายข้าวในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวมีเงินมาจ่ายให้ชาวนาได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท ในเดือนก.พ.และมี.ค.จะระบายข้าวได้เงินมาอีกเดือนละ 8,000 ล้านบาท โดยขณะนี้รัฐบาลยังคงมีสต๊อกข้าวอีกประมาณ 12-13 ล้านตัน จากนี้ไปจะทยอยส่งเงินจากการระบายข้าวใหัได้เดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยการระบายข้าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาเงินที่ใช้สำหรับโครงการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงครม.ขอใช้งบกลางจ่ายจำนำข้าว

Posts related