นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯเตรียมเสนอให้ ครม. ปิดโครงการรถคันแรก ปีงบประมาณ 58 เนื่องจากที่ผ่านมา มติครม.เป็นแบบปลายเปิดไม่ได้กำหนดวันรับรถยนต์ ดังนั้นกรมคิดว่าการที่เสนอไปให้ ครม.พิจารณาและเห็นชอบปิดโครงการดังกล่าว เพื่อสะดวกต่อการจัดทำงบประมาณและการคืนให้กับผู้ได้สิทธิ์รถคันแรก ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวควรมารับรถยนต์ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ทั้งนี้ การนำเสนอครม.เพื่อปิดโครงการจะเสนอไปพร้อมกับการของบเพื่อนำมาจ่ายคืนให้กับผู้ได้สิทธิ์รถคันแรกเพิ่มเติม เนื่องจากครม.เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบมาเพิ่มเพียง 3,100 ล้านบาท จากที่ขอไป 8,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายถึงก.ย.57 โดย ครม.ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการผูกพันต่อรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่เหลืออยู่ 5,100 ล้านบาท ทำให้เหลือเงินที่จะจ่ายเพียง 8,200 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้จ่ายเงินคืนภาษีได้แค่เดือนก.ค.57 โดยวันที่ 9 พ.ค.มียอดที่ต้องจ่ายคืน 3,000 ล้านบาท 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงครม.ปิดโครงการรถคันแรก

Posts related