นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ได้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 56/57 แล้วที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าปืทีผ่านมาอยู่ที่ 950 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากราคาอ้อยในตลาดโลกปีนี้ ต่ำกว่าปีก่อน และค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31 -32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เวลา 10 วัน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเห็นชอบ คาดว่า จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. และจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการได้กลางเดือนพ.ย. นี้ นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบีดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ. ) ในฐานะคณะกรรมการกบ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นภายในเดือน ต.ค. นี้ แต่ต้องเลื่อนไปกลางเดือนพ.ย. เนื่องจากตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นกรรมการ กนอ. เกษียณอายุราชการไป จึงต้องรอการแต่งตั้งคนอื่นเข้ามาแทน ส่วนต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่ใช้คำนวณอยู่ที่ 838 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าต้นทุนของชาวไร่ที่ เนื่องจากราคาเป็นราคาหน้าไร่ยังไม่รวมต้นทุนขนส่งแต่ต้นทุนที่ชาวไร่คำนวณที่ได้สูงกว่า 1,000 บาทนั้นได้รวมต้นทุนขนส่งเข้าไปด้วย “ ราคาอ้อยขั้นต้นใหม่ จะต้องชดเชยส่วนเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยเท่าไรนั้น หรือด้วยแนวทางใด จะเป็นการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)มาชดเชยเหมือนฤดูกาลที่ผ่านๆ มาหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องหารือในขั้นตอนต่อไปหลังประกาศราคาอ้อยขั้นต้นออกไปแล้ว” นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ราคาอ้อยขั้นต้นที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่คำนวณออกมาได้ที่ประมาณ 880 บาทต่อตันอ้อย เพราะไม่ต้องการให้ชาวไร่ได้ราคาที่ต่ำเกินไป แต่โรงงานน้ำตาล ก็ไม่ต้องการสูงมาก เพราะมีภาระต้องกู้เงินกับธนาคารมาจ่ายชาวไร่สูงขึ้น ในขณะที่สถานการณ์น้ำตาลในตลาดโลกปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้ว อาจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยกู้ให้โรงงานน้ำตาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลจะดีขึ้นตามราคาในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะหลายพื้นที่เพาะปลูกเกิดภัยพิบัติ และโรงงานน้ำตาลในบราซิลก็มีการปิดตัวไปแล้ว 57 แห่ง ขณะที่ส่วนหนึ่งก็หันไปผลิตเอทานอลแทนทำให้กำลังผลิตป้อนตลาดโลกลดลง ทางด้านสต๊อกในตลาดโลกปัจจุบันก็ลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีอยู่ 6.5 ล้านตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงครม.อนุมัติราคาอ้อยขั้นต้น

Posts related