น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังเปิดตัวกลุ่มจับตาการปฏิรูปพลังงานไทยกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย (จปพ.) ว่า กลุ่มฯ เตรียมยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เบื้องต้นต้องการให้ลดราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนที่ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีราคาเท่ากับราคาแอลพีจีของภาคขนส่ง ที่มีราคา 21.38 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อแก้ปัญหาการใช้ข้ามประเภทระหว่าง 2 กลุ่ม และระหว่างนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเข้มงวดในการลักลอบใช้แอลพีจี ของภาคอุตสาหกรรมไม่ให้มีการใช้ผิดประเภท และลักลอบการส่งออกนอกจากนี้ ให้ยกเลิกมติที่ประชุมครม. สมัยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี 51 กรณีจัดสรรก๊าซแอลพีจี ที่ผลิตได้ในประเทศให้ภาคปิโตรเคมีใช้เป็นลำดับแรก โดยต้องการให้จัดสรรให้ภาคครัวเรือนก่อน ด้วยราคาต้นทุนที่แท้จริง บวกกำไรที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้ผลิต ไม่ใช่องตามราคาตลาดโลก เมื่อเหลือแล้ว จึงให้ภาคอื่นๆใช้ต่อ หากไม่พอให้ภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทเป็นผู้รับภาระการนำเข้าเอง เพื่อดูแลผู้บริโภคก่อนอันดับแรกขณะเดียวกัน ให้ยกเลิกโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ที่อิงราคาสมมติว่านำเข้าจากสิงคโปร์ โดยให้ยกเลิกการเก็บค่าพรีเมี่ยม เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าความสูญเสียระหว่างการขนส่ง จากประเทศสิงคโปร์มายังโรงกลั่นในไทย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีจริง และให้รัฐบาลกำหนดราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามราคาส่งออกจากไทยซึ่งกำหนดตามกลไกตลาดโลก และให้ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีตัวแทนของภาคประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยเท่าเทียบกันกับภาครัฐและภาคธุรกิจพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงบมจ. ปตท.ว่า ได้หารือการปรับโครงสร้างพลังงานในภาพรวม เพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคสช. พิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)และคณะกรรรมการส่งเสริมการลงทุน(บอร์ดบีโอไอ) คาดว่า จะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท. กล่าวว่า ปตท. ได้ให้ข้อมูลภาพรวมพลังงาน ทั้งด้านน้ำมัน แอลพีจี และเอ็นจีวีแก่คสช. โดยในที่ประชุมไม่มีการหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนบอร์ด ปตท. แต่อย่างใด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงคสช.ลดราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน

Posts related