นายไพศาล  ทรัพย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และรักษาการผู้อำนวยการ ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้จะส่งหนังสือให้นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการร.ฟ.ท.เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ผู้เช่าแผงค้าในตลาดนัดจตุจักรที่ยังไม่ได้มาต่อสัญญา ซึ่งมีค้างอยู่ทั้งสิ้น 1,189 แผงค้า ซึ่งหากผู้ว่าร.ฟ.ท. เห็นชอบให้ผู้เช่าแผงค้าที่มีเอกสารสิทธิ์การเช่าแผง และมีเงินมาจ่ายค่าเช่าแผงค้าที่ค้างอยู่ ซึ่งสามารถทำการต่อสัญญาเช่าได้ภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าเช่า สำหรับผู้ค้าที่ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเกี่ยวกับค่าเช่า 618 ราย คิดเป็นแผงค้าทั้งหมด 1,012 แผงค้านั้น พบว่าผู้ค้าบางส่วนในจำนวนที่ฟ้องร้องต้องการต่อสัญญากับร.ฟ.ท.และได้จ่ายเงินค่าเช่าให้ร.ฟ.ท.มาอย่างต่อเนื่องด้วย นายชาตรี  โสภณบรรณารักษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า หากร.ฟ.ท.เปิดโอกาสให้ผู้ค้าต่อสัญญาอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่ต้องการเรียกร้อง คือ ต้องการให้ร.ฟ.ท.เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในตลาดนัดจตุจักรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งช่วยทำรายการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้าของผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักรให้มากขึ้นด้วย “ขณะนี้ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรมีคู่แข่งจำนวนมาก ทั้งเจเจมอลล์ จตุจักรพลาซ่า ตลาดนัดซันเดย์ แต่ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดนัดที่เปิดเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำให้ค้าขายได้ลำบาก โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การเมืองวุ่นวาย และเศรษฐกิจไม่ดี ในส่วนของการค้าปลีกยอดขายตกลงจากเดิมถึง 40% ขณะที่การค้ายอดขายตกลงจากเดิม 10% เนื่องจากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาน้อยลง และก็ซื้อน้อยของลงด้วย” ด้านนายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า หลักการของบอร์ดร.ฟ.ท.คือ ให้ต่อสัญญาเช่าให้ผู้เช่าแผงในตลาดนัดจตุจักร เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค.57-ก.พ.62  ซึ่งเป็นการขยายสัญญาเดิมที่ครบกำหนด 2 ปี เดือนมี.ค.55-ก.พ.57 โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่จะไม่ขึ้นค่าเช่า พร้อมกับมีแผนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน และแผงค้าต่างๆ ให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  รวมถึงต่อไปจะปรับปรุงทางเท้า ห้องน้ำ ให้มีจำนวนเพิ่มและสะดวกมากขึ้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงผู้ว่าร.ฟ.ท.ผ่อนผันสัญญาเช่าแผงจตุจักร

Posts related