ชงรัฐปรับราคาค่าจ้างไกด์ให้เป็นมาตรฐาน หวังช่วยผลักดันเพิ่มไกด์มากขึ้นรวมถึงสร้างความเป็นมาตรฐาน
นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับค่าจ้างไกด์ขั้นต่ำเป็นวันละ 1,500 บาท เนื่องจากปัจจุบันไกด์ ได้รับค่าจ้างต่ำมากรวมถึงในบางตลาด แทบจะไม่มีค่าจ้างให้ไกด์เลย ทั้งนี้ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่ทำบริษัททัวร์ มักให้ไกด์แต่ละราย ได้ค่าจ้างเป็นค่านายหน้าจากการพาไปช้อปปิ้งแทน โดยจะเป็นมากในกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำทัวร์ให้นักท่องเที่ยว จีน สิงคโปร์ อินโดนีเชีย เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากปรับราคาได้ จะช่วยให้ไกด์ที่ได้รับการจ้าง กลายเป็นไกด์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย และกระตุ้นบุคคลากรให้หันมาทำอาชีพนี้ด้วย “ขณะนี้ดูเหมือนจะมีประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับค่าจ้างไกด์ถึงวันละ 3,000 บาท ส่วนประเทศอื่น ได้น้อยมาก อีกทั้งในบางราย ยังต้องเสียค่าตั๋วเครื่องเล่น ค่าทางด่วนต่าง ๆ ให้อีกด้วย การสร้างมาตรฐานที่แน่นอน น่าจะเป็นจุดสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาอาชีพไกด์ให้มีบุคคลากรที่อยากทำมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาไกด์ขาดแคลนที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย” นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลจีนประกาศควบคุมทัวร์คุณภาพ ทำให้ไกด์ได้รับอานิสสงค์เรื่องการได้ค่าจ้างตามไปด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องขายทัวร์พร้อมแพกเกจ และต้องระบุค่าใช้จ่ายที่แน่นอนลงไปด้วย ซึ่งจะรวมถึงค่าจ้างรายวันของไกด์ที่จ้างมา อีกทั้งยังระบุไม่ให้ไกด์นำนักท่องเที่ยวไปร้านช้อปปิ้งบางแห่งที่ทำการตกลงกันไว้แล้วเพื่อหากำไรจากค่าหัว นายวิโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลไม่ควรให้ความสำคัญกับคำว่าฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) มากนัก เพราะหากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังใช้สองคำนี้ จะทำให้ ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้กระทั่งไกด์เสียผลประโยชน์ด้านราคาไปมากพอสมควรทั้ง ๆ ที่คุณภาพการบริการยังดีเหมือนเดิม เช่น นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาไทยมากเป็นอันดับ 1 ถือว่าเดินทางท่องเที่ยวตลอด แต่กลับใช้จ่ายต่างกันได้เพราะช่วงโลว์ซีซั่น โรงแรม จะลดราคา ร้านอาหารจะถูกลง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงรัฐปรับค่าจ้างไกด์มาตรฐาน

Posts related