นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน สทท.จะเสนอประเด็นสำคัญ คือ การพิจารณาให้คนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว มาหักเป็นค่าลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  และสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 58 คือ มีรายได้ 800,000 ล้านบาท และ มีจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 148 ล้านคนต่อครั้ง  ทั้งนี้การลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวนั้น จะต้องเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ การเข้าพักในโรงแรมที่ถูกกฎหมาย การใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องจากกระทรวงพาณิชย์ โดย สทท.ได้ประเมินว่า หากมาตรการที่เสนอนี้ผ่าน และสามารถอนุมัติใช้ได้ทันที จะช่วยกระตุ้นการเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น)  ที่กำลังจะมาถึงได้ และ ควรจะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถมีเวลาวางแผนท่องเที่ยวได้ด้วย  “มาตรการการลดหย่อนภาษีเป็นมาตรการ ที่เคยได้รับการอนุมัติสมัยรัฐบาล นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้วแต่ ได้รับการอนุมัติแค่เพียง 3 เดือน และลดได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งก็ยังไม่เห็นผลตอบรับจากประชาชนอย่างชัดเจนมากนัก เนื่องจากระยะเวลาน้อยไป แต่ครั้งนี้หากได้รับการอนุมัติจาก คสช. แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ก็จะถือเป็นการ ทำให้โรงแรมผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาใหญ่กับการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน หันมาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และ เข้าสู่ระบบได้” ด้านนายธเนศ วรศรัณย์ รองประธานสทท. กล่าวว่า  มาตรการลดหย่อนภาษีจะทำให้ภาครัฐอาจเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงถึง 4,000 ล้านบาทต่อปี  แม้จะได้ชดเชยจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคลในส่วนที่เคยอยู่นอกระบบในบางส่วน แต่ทั้งนี้ แม้จะต้องเสียภาษีจากนิติบุคคลธรรมดา แต่รัฐจะได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว คือ โรงแรม และ บริษัททัวร์ ที่คนไทยไปใช้บริการ จึงทำให้เมื่อคิดคำนวนแล้ว  รายได้ใกล้เคียงกับภาษีที่เสียไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทย

Posts related