นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้เตรียมแผนงานของกรมสรรพสามิตเสนอให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง คนใหม่พิจารณาและเห็นชอบ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องการดำเนินการ 2 เรื่องที่สำคัญ คือ การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การบริการและการเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบางกฎหมายมีการใช้มาเป็นเวลานาน สำหรับการปฏิรูปภาษี เรื่องการเก็บภาษีเครื่องดื่ม ทั้งชาเขียว กาแฟพร้อมดื่ม และน้ำผลไม้ หากรมว.คลังคนใหม่เห็นชอบก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที เพราะได้ศึกษาแนวทางไว้หมดแล้ว โดยเฉพาะชาเขียว และกาแฟ จะถอดออกจากเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตทันที ส่วนน้ำผลไม้ก็อาจจะปรับส่วนผสมให้เป็นมาตรการฐานสากล จากปัจจุบันกรมสรรพสามิตยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมไม่ไม่น้อยกว่า 10% ก็จะปรับเพิ่มให้เป็น 30% หรือ 50% หากไม่ถึงก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิต นอกจากนี้ ยังเสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบาป ทั้งภาษีบุหรี่ สุรา เบียร์ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องสังคม และป้องกันสุขภาพประชาชนที่ผู้บริโภค เพราะการเพิ่มอัตราภาษีทำให้การเข้าถึงสินค้าดังกล่าวยากขึ้นหรือลดลง รวมทั้ง การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะเสนอให้พิจารณา แต่ไม่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน สำหรับการปฏิรูปภาษีทั้งหมดยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะทำให้กรมเก็บภาษีมากขึ้นเท่าไร ขึ้นอยู่ว่าจะเก็บสินค้าใดบ้าง และเก็บในอัตราเท่าไร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงไฟเขียวปฏิรูปภาษีสรรพสามิต

Posts related