นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 1 ต.ค.นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอรายชื่อการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการเสนอให้นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วย รมว.พลังงาน ซึ่งตำแหน่งดังกล่าว นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเองนอกจากนี้ ยังแต่งตั้งให้นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เป็นอธิบดีพ.พ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในขณะที่แต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขึ้นเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทนนายคุรุจิต นาครทรรพ ที่ไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า นอกจากนี้จะแต่งตั้ง นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีพ.พ. ไปเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชง“พรายพล” ผู้ช่วยรมว.พลังงาน

Posts related