นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก เร่งหามาตรการแก้ไขให้รถตู้โดยสารประจำทางเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน เพราะจากการนั่งรถตู้โดยสารไปในหลายเส้นทางและหลายครั้ง ได้พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสารอย่างมาก เช่น ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่มีถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก อีกทั้งบางคันมี แต่ติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม และทำเบาะที่นั่งเสริมจนเกินอัตราการบรรทุกผู้โดยสารที่กำหนด ที่สำคัญขณะจอดรถเติมแก๊สในปั๊มก็ไม่มีการแจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถขณะเติมแก๊สด้วย ด้านนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองตรวจการ และผู้ตรวจการขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ กวดขันผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบรถตู้โดยสารให้มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ให้ครบถ้วน และติดตั้งในจุดที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้นำออกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ส่วนการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนทุกที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยรถตู้ที่นำเข้าหรือผลิตตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย.55 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง ส่วนรถตู้ที่จดทะเบียนไว้แล้วต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกนั่งภายในวันที่ 1 ม.ค.56 ดังนั้น ถึงปัจจุบันรถตู้โดยสารประจำทางทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งทุกคันแล้ว นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้โดยสารรถตู้โดยสารประจำทางให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน สำหรับกรณีการจอดรถเติมแก๊สในปั๊มแก๊สได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถให้แจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถขณะเติมแก๊สทุกครั้ง ในส่วนของการมีเบาะเสริมไว้สำหรับรับผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ถือเป็นการผิดกฎหมาย จึงให้ช่างตรวจสภาพรถและผู้ตรวจการเข้มงวดกวดขันการตรวจสอบรถให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการเสริมเบาะ หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับเร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนทั่วไปรับทราบ “เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถ จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการหากพบข้อบกพร่องให้โทรแจ้งได้ที่ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้จดจำหมายเลขทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่ใช้ในการใช้บริการรถตู้โดยสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชัชชาติผงะเจอเองเต็ม ๆ รถตู้ชุ่ย

Posts related