นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม2 ล้านล้านบาทในวันที่ 12 มี.ค.นี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยระบุว่าในการดำเนินการเรื่อง 2 ล้านล้านนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ แต่ตนต้องการชี้แจงในส่วนที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม โดยมีประเด็นน่าสนใจ ทั้งนี้การออก พ.ร.บ.ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อมาใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานเป็นการอนุมัติเพียงไม่ใช่การอนุมัติโครงการ ส่วนประเด็นว่าทำไมไม่ใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปกติ เพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจว่ามีแหล่งเงินเพียงพอไม่เกิดล่าช้าเหมือนหลายๆ โครงการที่ผ่านมาที่อนุมัติแล้วแต่ไม่ได้ทำส่วนประเด็นต้องเป็นหนี้มากกว่า 50 ปี ขอชี้แจงว่าการทยอยจ่ายคืนเงินกู้เป็นเรื่องปกติ หลายๆ โครงการในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ทยอยจ่ายคืนเงินกู้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ประเด็นที่สำคัญไม่ใช่ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้ แต่เป็นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการที่ต้องคุ้มค่ากับการลงทุน สำหรับที่ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการไม่ได้ศึกษาเพียงพอและไม่คุ้มทุน รวมถึงขัดกฎหมายยืนยันว่าทุกโครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การทำประชาพิจารณ์ และเสนอต่อ ครม. เพื่ออนุมัติเป็นรายโครงการ ส่วนข้อกล่าวหาว่ากู้มาโกง อยากชี้แจงว่าการดำเนินการต้องทำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ทั้ง สตง.ป.ป.ช. ตามปกติเหมือนๆ กับทุกโครงการ นอกจากนี้ยังมีการหารือกับภาคเอกชนเพื่อจะเข้ามาร่วมตรวจสอบการดำเนิน และการออก พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยรัฐสภาเพราะ พ.ร.บ.นี้ ผ่านการพิจารณาของทั้งสองสภาตามขั้นตอน ในการดำเนินการต้องทำรายงานเสนอรัฐสภาทุกปี และสภาเองก็สามารถตรวจสอบการดำเนินการผ่านช่องทางของคณะกรรมาธิการรวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นายชัชชาติกล่าวว่า ความเห็นว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนายชัชชาติ ระบุว่า กรอบวงเงินที่เสนอใน พ.ร.บ.นี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วว่า เป็นกรอบวงเงินที่เหมาะสมกับสภาพวินัยทางการคลังของประเทศ ไม่เกินตัว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งรถเมล์ไปตลอดชีวิต โดยไม่ให้สร้างรถไฟฟ้าได้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้ม แข็งขึ้น เพราะโอกาสจะกระจายลงสู่ชนบทมากขึ้น ต้นทุนการขนส่งลดลง สินค้ากระจายจากครัวเรือนสู่ตลาดได้สะดวกขึ้น ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น “พ.ร.บ.สร้างอนาคตไทยนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการต่างๆ ต่อไป การไม่เห็นด้วย คัดค้าน หรือแสดงความเห็น ข้อกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.นี้เป็นสิ่งที่ดี และรัฐบาลใหม่ควรนำไปปรับปรุงในขั้นตอนการดำเนินโครงการ แต่ขอให้ความเห็นต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่าอยู่บนพื้นฐานของความเกลียดชัง อคติ การสร้างความกลัว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การเมือง แต่คืออนาคตของประเทศ” ส่วนประเด็นรถไฟความเร็วสูงมีต่างชาติเคยจะเสนอมาก่อสร้างให้ โดยไทยไม่ต้องเสียเงินเลย ทำไมต้องกู้มาสร้าง ชัชชาติระบุว่าของฟรีไม่มีในโลก ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีประเทศไหนมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้เราฟรีๆ เท่าที่ผมศึกษาเอกสาร เคยมีแนวคิดในการจะตั้งบริษัทร่วมทุนไทย 51%  ต่างชาติ 49% โดยให้บริษัทนี้มีสิทธิพัฒนาที่ดินของรถไฟทั้งหมดตามแนวเส้นทางหลายหมื่นไร่รวมทั้งได้สิทธิ์ในการเดินรถ การขายเครื่องจักรอุปกรณ์ การรับเหมาก่อสร้างตนคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ไทยเสียเปรียบ และไม่ควรดำเนินการต่อส่วนใครจะเห็นว่าควรทำ ก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชัชชาติแจง 2 ล้านล้าน ผ่านเฟซบุ๊ก

Posts related