นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มชาวนาจะทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งเตรียมพร้อมและเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มว่า ขณะนี้ชาวนาจำนวนมากเริ่มรู้สึกระแวงการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแล้ว เพราะหลายรายที่ได้รับใบประทวนตามโครงการรับจำนำข้าวแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทั้ง ๆ ที่ทำตามขั้นตอนแล้วจะเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 7 วันหลังได้รับใบประทวน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และรัฐบาล ก็ไม่มีการออกมาชี้แจงเลย สำหรับกรณีที่มีชาวนาบางกลุ่มเร่งให้เตรียมพร้อมและเปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้เร่งนำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเข้าโครงการรับจำนำ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการเบิกจ่ายเงินได้ทันและนำไปใช้ในการลงทุนปลูกข้าวรอบต่อไป “ทุกวันนี้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องข้าว มัวแต่เอาเวลาไปเดินสายชี้แจงตามรายภาค ซึ่งไม่ใช่เรื่อง เพราะมีคณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว การเดินสายชี้แจงนั้นเป็นการทำงานแปลก ๆ อย่างไรไม่รู้ หรือจะเป็นการเดินสายเพื่อเอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมพ่วงไปชี้แจงด้วยหรือเปล่า” อย่างไรก็ดี เห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลยังจำเป็นต้องเดินหน้าต่อ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือ จะหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเดือดร้อนได้อย่างไรมากกว่า นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า มีการจ่ายเงินให้ชาวนาที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวล่าช้าจริง โดยเป็นการเบิกจ่ายในงวดวันที่ 16-30 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนา ส่วนที่ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เปิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่มขึ้น เป็นส่วนของชาวนาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และลำพูน เนื่องจากทั้ง 3 จังหวัดนี้มีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ “การที่รัฐบาลจำกัดปริมาณรับจำนำข้าวไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าความเป็นจริงที่ชาวนาผลิตได้มาก ประกอบกับในพื้นที่มีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการน้อย ทำให้ต้องแย่งกันเข้าเพื่อให้ทัน ทำให้ส่วนที่เหลือชาวนาต้องนำไปขายเงินสด ซึ่งได้ราคาอยู่ที่ตันละ 8,000-9,000 บาทเท่านั้น” ขณะเดียวกัน สมาคมได้ทำหนังสือผ่านกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบแรก (นาปี) ที่กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56-28 ก.พ.57 ออกไปเล็กน้อย เพราะชาวนาในพื้นที่ภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่นั้น คาดว่าจะเริ่มกลับมาทำนาได้ประมาณช่วงปลายเดือนธ.ค.ถึงต้นเดือนม.ค. หากไม่พิจารณาให้ขยายเวลาออกไป จะทำให้มีชาวนาและข้าวจำนวนหนึ่งที่ตกไม่ทันเข้าโครงการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวนาระแวงไม่ได้เงินรับจำนำ

Posts related