แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. นำสภาพคล่อง 55,000 ล้านบาท จากเงินทั้งหมด 82,000 ล้านบาท ที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้ธ.ก.ส. เพื่อชดเชยส่วนต่างจากโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา เป็นเงินสำรองจ่ายให้เกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำฤดูการผลิต 56/57 จำนวน 1.2 ล้านตัน แต่ยังไม่ได้รับเงินไปก่อน ในระหว่างที่รอสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.จัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับใช้ในโครงการรับจำนำรอบใหม่วงเงิน 140,000 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้มีการเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ เพราะที่ผ่านมาครม.มีมติว่ากรอบการรับจำนำข้าวต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านธ.ก.ส.จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวไป 679,452 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบวงเงิน 179,452 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวและคืนให้ธ.ก.ส.เพียง 130,000 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อน โดยจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนจะเสนอให้ครม. เห็นชอบต่อไป นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง กล่าวว่า ธนาคารจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำรอบใหม่ได้ภายในวันที่ 14 พ.ย. นี้ ส่วนของการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวนั้น สบน. จะเริ่มดำเนินการกู้เงินในช่วงต้นปี 57 ส่วนวงเงินอีก 130,000 ล้านบาท จะต้องมาจากการระบายข้าวในสต็อกของกระทรวงพาณิชย์ “ได้หารือกันชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวรอบเก่าที่ผ่านมาหรือรอบใหม่ที่กำลังดำเนินการ วงเงินดำเนินการทั้งหมดสุดท้ายจะต้องอยู่ในกรอบที่ ครม. กำหนดคือ 500,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินจากการกู้ของกระทรวงการคลัง 410,000 ล้านบาท และจาก ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท แต่ถ้าเงินไม่พอและจะดึงเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. มาใช้อีกหรือไม่นั้น จะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวนาเฮ ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงินจำนำข้าวรอบใหม่สัปดาห์หน้า

Posts related