นายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวและชมรมรถเกี่ยวข้าวไทยซึ่งมีเครือข่าย ผู้ให้บริการรถเกี่ยวข้าวในทุกภูมิภาคมีสมาชิกรถเกี่ยวข้าว 7,000 ราย และรถเกี่ยวนวดข้าว  40,000 คัน ยอมรับปรับราคาค่าบริการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)โดยผู้ประกอบการลดค่าบริการรถเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยคืนความสุขให้กับเกษตรชาวนาในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานจากเดิม 650-700 บาทต่อไต่เหลือไม่เกิน 600 บาทต่อไร่ หรือลดลง 50-100 บาทต่อไร่และ ภาคอื่นๆ ลดจาก 550 บาทต่อไร่เหลือไม่เกิน 500 บาทต่อไร่หรือลด 50 บาทต่อไร่  “กรมฯจะจัดทำสติ๊กเกอร์มอบให้ผู้ประกอบการบริการรถเกี่ยวข้าวที่ให้ความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าผู้ประกอบดังกล่าวร่วมคืนความสุขให้เกษตรกรชาวนาและได้สั่งการให้การค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัดออกตรวจสอบราคาค่าบริการรถเกี่ยวข้าวให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ด้วย” ทั้งนี้กรมการค้าภายในยังได้ขอความร่วมมือให้ทางชมรมฯไปหารือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถเกี่ยวข้าวช่วยลดราคาค่าอะไหล่ลง 5-10% ด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวที่ช่วยเหลือชาวนาสามารถลดต้นทุน    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวนาเฮ ! รถเกี่ยวข้าวลดราคา 100 บาทต่อไร่

Posts related