นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและข้าราชการในหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1569 ถึงราคาอาหารจานด่วนภายในศูนย์อาหารราชการและรัฐวิสาหกิจมีการคิดราคาเมนูอาหารแต่ละรายการแพงเท่ากับห้างสรรพสินค้าเฉลี่ยต่อจาน35-45 บาท จึงอยากให้กรมเข้ามาช่วยดูแลปัญหาดังกล่าว “การร้องเรียนนอกจากจะมีในหน่วยงานราชการแล้วยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่หน่วยงานภาครัฐดูแลที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลศูนย์อาหารภายในองค์กรนั้นๆแต่กลับเรียกเก็บค่าอาหารต่อจานที่แพงเทียบเท่ากับห้างสรรพสินค้า โดยร้านอาหารอ้างว่าถูกคิดค่าเช่าที่แพงมากซึ่งกรมจะส่งทีมสำรวจข้อมูลปัญหาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นำข้อมูลส่วนนี้เป็นฐานไปหามาตรการกันต่อไป” นายสันติชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมากรมได้ส่งทีมสำรวจและขอความร่วมมือไปบ้างแล้วแต่เมื่อยังมีการร้องเรียนจากประชาชนก็จะเชิญส่วนราชการโดยเน้นส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนก่อนซึ่งข้อเท็จจริงการคิดราคาอาหารต่อจานในส่วนราชการจะต้องมีราคาไม่แพงหรือเท่ากับห้างสรรพสินค้าเพราะการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ของส่วนราชการจะเก็บเพื่อเป็นสวัสดิการของส่วนราชการนั้นๆโดยไม่เกี่ยวข้องต้องเก็บค่าเช่าไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟเพราะราชการมีระบบการจ่ายตรงนี้จากงบประมาณอยู่แล้วดังนั้นจะคิดอาหารต่อจานเท่ากับห้างสรรพสินค้าไม่ได้ นายพรศิลป์พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า  ต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรับโครงการการดูแลราคาสินค้าของประเทศไทยใหม่จากปัจจุบันเน้นการควบคุมราคาสินค้ามาเป็นให้ภาครัฐร่วมมือกับห้างค้าปลีกในประเทศ ทำราคาสินค้าที่จำเป็นเป็น 2 กลุ่มได้แก่การส่งเสริมให้ราคาให้เป็นตามกลไกตลาด และการแทรกแซงผ่านการอุดหนุนจากภาครัฐด้วยการให้ราคาลดลง 10% โดยรัฐจะเข้าไปอุดหนุนส่วนต่างราคาดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้ราคาเป็นไปตามเสรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวบ้านโวยอาหารจานด่วนในส่วนราชการแพง

Posts related