ชาวไร่อ้อยช้ำ กอน. เตรียมลดราคาอ้อนขั้นต้นเหตุบาทอ่อน เชื่อชาวไร่ไม่เห็นด้วย วอนรอราคาขั้นปลายจะสูงกว่านี้
นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ภายในเดือน ต.ค. นี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) จะพิจารณาราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 56 /57 ได้ ซึ่งเบื้องต้นสอน.พิจารณาราคาไว้ระหว่าง 860-900 บาทต่อตันอ้อย ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 950 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31.5 – 32 ดอลลาร์สหรัฐ จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 30 – 31 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะประกาศให้ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้กำหนดราคาตามกรอบที่วางไว้คือ เดือนต.ค.ของทุกปี “ ราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าวคำนวณจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ราคาตลาดโลกที่ปัจจุบันอยู่ที่ 18.5 และอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างอ่อนค่าอยู่ที่ 31.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ค่าความหวานคำนวณเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ซีซีเอส และผลผลิตต่อไร่(ยิว)10.5-10.8 ตันต่อไร่ โดยปีนี้คาดว่าปริมาณอ้อยทั้งปีจะอยู่ที่ 110 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากฤดูการผลิต 55-56 ที่ผลผลิตรวมอยู่ที่ 100
ล้านตันอ้อย และเชื่อว่า ราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ 950 บาทต่อตันอ้อย เชื่อว่า ชาวไร่อ้อยคงไม่เห็นด้วย เพราะคำนวณต้นทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,060-1,070 บาทต่อตันอ้อย แต่อยากให้เข้าใจเพราะการคำนวณราคาขั้นต้นต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้วเชื่อว่าจากแนวโน้มหลังจากนี้ราคาขั้นปลายจะสูงกว่านี้ จนชาวไร่คุ้มทุนแน่นอน" สำหรับกรณีการขอเงินเพิ่มค่าอ้อยโดยวิธีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เชื่อว่า ชาวไร่อ้อยคงเรียกร้องตามปกติ เพราะที่ผ่านมาเคยได้รับเงินเพิ่ม เช่นปีที่ผ่านมาได้เงินเพิ่มค่าอ้อยอยู่ที่ 160 บาทต่อตันอ้อย คิดเป็นวงเงินกู้รวม 16,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของสอน.ไม่เห็นด้วย เพราะปัจจุบันกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)ยังมีหนี้เหลือค้างชำระอีก 8 เดือน ตั้งแต่พ.ย. 56 –มิ.ย. 57 ประมาณ 9,600 ล้านบาท หากมีหนี้เพิ่มจะทำให้ภาระการชำระหนี้ยาวออกไปอีก "อีกเหตุผลที่ชาวไร่ต้องการกู้เงินคือ สถานะการเป็นหนี้จะทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลยังสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มน้ำตาล 5 บาทต่อกก.ต่อไปได้ ซึ่งประเด็นนี้รัฐบาลค่อข้างไม่เห็นด้วย เพราะเป็น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวไร่อ้อยช้ำกอน.เล็งหั่นราคา

Posts related