นายสมประวิณ มันประเสริฐ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอนได้ส่งผลกระทบและเป็นปัจจัยเสี่ยง ทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 56 ที่มีความหวังที่จะเติบโตที่ระดับ 3% เริ่มริบหรี่ลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 แม้ปกติแล้วเป็นช่วงที่ดีที่สุดของแต่ละปี แต่ฐานการเติบโตที่สูงของปีที่ผ่านมาและการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบกดดันเศรษฐกิจไทยมากขึ้น“เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ในปีนี้ ทั้งด้านการบริโภค การลงทุน รวมทั้งยังมีความท้าทายที่เศรษฐกิจไทยไตรมาสนี้จะชะลอลง เมื่อเทียบช่วงไตรมาสเดียวกับปีก่อนที่ฐานการขยายตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ไม่เกิน 3% แม้มีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น”ส่วนเศรษฐกิจไทย ปี 57 มองว่าไทยอาจเกิดภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และภาวะขาดดุลงบประมาณภาครัฐ หรือเรียกว่า ขาดดุลแฝด จะสะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า เหมือนเช่นเดียวกับในปี 40 ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นมากขึ้น///////////////////////////////////

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชี้จีดีพีไทย ปี 56 โต 3% เริ่มริบหรี่

Posts related