นายชูเกียรติโอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีจีนได้ลงนามซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) กับไทย 1 ล้านตัน และส่งมอบให้หมดภายใน 12 เดือนว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกข้าวไทยหลังจากที่ไม่ได้มีการซื้อขายข้าวกับไทยมานานกว่า 2 ปีเพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศอื่นมาก ประกอบกับขาดความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพข้าวดังนั้นการกลับมาซื้อข้าวไทยของจีน จะสร้างความเชื่อมั่นและช่วยให้ประเทศอื่นทยอยมาซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นคาดว่าในปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้รวม 7.5-8 ล้านตันนอกจากนี้ การที่รัฐขายข้าวให้กับจีนถือว่าไม่ได้แย่งตลาดกับเอกชน เพราะรัฐขายข้าวขาว ส่วนเอกชนขายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวส่วนเรื่องราคาขายคาดว่ารัฐอาจขายราคาถูกกว่าประมาณ 400เหรียญสหรัฐ/ตัน ให้จีนเพราะในช่วงนี้หลายๆประเทศยังชะลอการตัดสินใจซื้อข้าวจากไทยเนื่องจากรู้ว่ารัฐบาลมีแรงกดดันเรื่องการระบายข้าว ที่ต้องระบายให้ได้เดือนละ 1ล้านตัน เพื่อนำเงินมาใช้คืนงบกลาง 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 31 พ.ค.นี้จึงทำให้เป็นแรงกดดันราคาข้าวไทยปรับขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) กับ คอฟโก้คอปอเรชั่นซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำเข้าสินค้าเกษตรของประเทศจีนในปริมาณ1ล้านตันโดยจะมีกำหนดส่งมอบเป็นรายงวดให้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบข้าว400,000ตัน ระหว่างเดือน มี.ค.–ก.ค.57โดยภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้จะส่งมอบได้ก่อน100,000ตันสำหรับการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณเชิงบวกที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนได้แสดงความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทยต่อไปในอนาคตโดยจะมีส่วนในการช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขยายตลาดข้าวไทยในตลาดโลกอีกด้วยและจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการออกประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่คอฟโก้โดยเร็วเพื่อให้การส่งมอบข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชี้จีทูจีจีน1 ล้านตันทำส่งออกข้าวไทยคึกคัก

Posts related