วันที่ 10มิ.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่าช่องเอเอสทีวี ที่ถูกระงับออกอากาศตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้เข้ามายื่นหนังสือปรับผังรายการใหม่โดยงดเว้นการวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองและเน้นการนำเสนอรายงานข่าว การเล่า วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเน้นรายการสุขภาพและสังคมรวมถึงยื่นขอเป็นทีวีแบบบอกรับสมาชิก(เพย์ทีวี)จากเดิมที่เป็นทีวีระบบดาวเทียม โดยจากนี้จะทำบันทึกช่องเอเอสทีวีและช่องบลูสกายที่ได้ยื่นผังรายการปรับตัวเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ให้สำนักงานกสทช.พิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมกสท.แต่ทั้งนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณอนุญาตออกอากาศจากคสช.เช่นเดิมทั้งนี้ กสทช.ได้ส่งเรื่องการพิจารณาการปรับผังรายการของช่องวอยซ์ทีวี และช่อง ทีนิวส์ ให้แก่ คสช. พิจารณาเพื่อออกประกาศว่าจะสามารถนำกลับมาออกอากาศได้หรือไม่ทั้งนี้หากได้รับอนุญาตแล้วห้ามกระทำผิดตามประกาศคสช. และกสทช. ซึ่งหากกระทำผิดต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทันทีโดยไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ส่วนวันพรุ่งนี้(11 มิ.ย.)ได้เชิญผู้ประกอบการดาวเทียมเคเบิลทีวี จำนวน 100 ช่อง ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้ามาชี้แจ้งสถานะของตัวเอง โดยให้เตรียมเทปออกอากาศย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. เป็นต้นมา เอกสารหลักฐานการยืนยันการโฆษณาหรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องรายการใดที่ไม่ได้การโฆษณาผิดกฎหมายใด เป็นแต่เพียงช่องหนัง หรือช่องเพลงก็ขอให้ร้องเรียนได้เพื่อขอคืนสิทธิ์ออกอากาศ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจาณาเพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมกสท.ต่อไปด้านนายประเมนทร์ภักดิ์วาปี ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี กล่าวว่า เอเอสทีวีได้ยื่นเอกสารปรับเนื้อหา และผังรายการใหม่ต่อคสช.และกสทช.เพื่อให้พิจารณา โดยเอเอสทีวียินยอมที่จะปรับตัวไม่มีการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ขัดต่อประกาศ คสช.เฉกเช่นเดียวกับช่องวอยซ์ ทีวี และช่องทีนิวส์ซึ่งยอมรับว่าหลังจากที่ถูกระงับออกอากาศเสียรายได้จากการขายโฆษณา และสินค้าไปมาก ในขณะเดียวกันยังได้ยื่นขอช่องรายการเพย์ทีวีใหม่โดยเน้นไปทางเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งเนื่องจากมีพนักงานจำนวนกว่า 400 คน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ช่องเอเอสทีวี ขอปรับตัวงดพิพากษ์ วิจารณ์การเมือง

Posts related