วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ในฐานะแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลักได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมส่งเสริมธุรกิจซิกกราฟ (BASA) พร้อมพันธมิตรร่วมจัดมหกรรมสุดพิเศษแห่งปี “บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิตอล คอนเทนต์ เฟสติวัล 2014” เป็นงานโชว์ความพิเศษของไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้ไทยเป็นประเทศหลักของAEC ที่มีศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การบริการด้านธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์ ต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบหลากหลายนางนันทวัลย์ ศกุนตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า มูลค่าของธุรกิจบริการด้านดิจิตอลคอนเทนต์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมฯได้เล็งเห็นความสำคัญและตั้งเป้าให้มีสัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจึงต้องพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้สินค้าสร้างสรรค์ของไทย รวมไปถึงการจัดเวทีเจรจาการค้าเพื่อขยายตลาดต่างประเทศนับเป็นโอกาสที่ดีที่นักสร้างสรรค์ไทยจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ตอกย้ำให้ไทยเป็นที่ยอมรับในสากลนำรายได้เข้าประเทศไม่ใช่เพียงปีละพันล้าน แต่เป็นหลายหมื่นล้านในอนาคตด้านนายไตรรัตน์ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ซิป้า คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตแบบก้าวกระโดดและหมายมั่นให้เป็นเวทีที่สำคัญโดยพันธกิจต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาทั้งเรื่องส่งเสริมการสร้างบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างศักยภาพการแข่งขัน ทั้งหมดนั้นล้วนตั้งเป้าเรื่องต่อยอดเรื่องการตลาดเพื่อสร้างรายได้ งานนี้ได้รับการตอบรับจากคู่ค้านานาชาติที่จะเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 40 รายแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและสนใจเป้าหมายอยู่ที่การเจรจาธุรกิจที่คาดหวังรายได้ไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาทสำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิตอล คอนเทนต์ เฟสติวัล 2014 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–6 ก.ค.57 โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ นิทรรศการ ณ รอยัลพารากอน ฮอล์ล กิจกรรมเจรจาธุรกิจ สำหรับผู้ลงทะเบียน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ และสัมมนาวิชาการ/ เชิงปฏิบัติการพิธีการมอบรางวัลเกียรติของอุตสาหกรรมประจำปี พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริการข้อมูลผ่านทาง www.bangkokdc.com โดยต่อจากนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซิป้า”พร้อมจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิตอล คอนเทนต์

Posts related