ซิสโก้จับมือคู่ค้าประกาศแผนสร้างอินเทอร์คลาวด์ หรือเครือข่ายคลาวด์ใหญ่ที่สุดในโลก เน้นเชื่อมต่อคลาวด์ได้ทุกระบบ คาดมีพาร์ทเนอร์ในไทยอย่างน้อย 1 รายในปีนี้นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และอินโดจีน ของซิสโก้ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ระบบคลาวด์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโทรคมนาคม วงการแพทย์ และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ระบุปีที่ผ่านมา ตลาดคลาวด์ในประเทศไทยมีมูลค่า 2,300 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 25% เป็น 2,800 ล้านบาทในปีนี้ แต่อย่างไรก็ดีซิสโก้เชื่อว่าตลาดคลาวด์ในเมืองไทยจะเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากที่ผ่านมาการคาดการณ์ยังไม่ครอบคลุมบริการคลาวด์ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ทั้งนี้ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจหันมาใช้ระบบ คลาวด์อย่างแพร่หลาย แต่ยังขาดการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ซิสโก้ จึงประกาศแผนสร้างระบบ “อินเทอร์คลาวด์” (Intercloud) หรือเครือข่ายคลาวด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อคลาวด์จากทุกระบบให้สามารถคุยกันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานร่วมกัน รวมถึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เบื้องต้น ซิสโก้จะทำตลาดคลาวด์ ทั้งในส่วนของลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือซอฟต์แวร์ อินเทอร์คลาวด์ แฟบริค (Intercloud Fabric)เพื่อนำไปสู่การสร้างอินเทอร์คลาวด์ ที่สามารถขยายขนาดได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบคลาวด์เป็นของตนเอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญากับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีอย่างน้อย 1 ราย ภายในปีนี้อย่างไรก็ดี อินเทอร์คลาวด์ของซิสโก้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของแนวคิด อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอร์ธิง ( Internet of Everything) ด้วยเครือข่ายแบบกระจาย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเวิร์กโหลดแอพพลิเคชั่น มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ สามารถปรับขนาดได้อย่างไม่จำกัด.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซิสโก้ลุยสร้าง ‘อินเทอร์คลาวด์’ ใหญ่สุดในโลก

Posts related