เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ เปิดเผย กรณีถูกหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนกล่าวหาว่าซีพีเอฟ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกไอเอฟเอฟโอในการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียตระหนักต่อการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบปลาป่นที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพราะมองว่าหลักการดังกล่าวจะนำภาคการผลิตโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “ซีพีเอฟได้มีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นด้วยการเพิ่มราคารับซื้อให้แก่โรงงานปลาป่นที่ใช้วัตถุดิบปลาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง และผ่านการตรวจสอบของกรมประมงเราตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีและได้เดินหน้านโยบายหลายด้าน พร้อมสนับสนุนการทำประมงในประเทศอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนโดยปัจจุบันนี้บริษัทไม่ได้มีการซื้อปลาป่นที่ยังไม่ผ่านการรับรอง” นอกจากนั้นซีพีเอฟได้ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยต่อต้านและหยุดการใช้แรงงานผิดกฎหมายแรงงานเด็ก แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ฯโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมดูแลสภาพการทำงานให้เกิดความเป็นธรรมและปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนกรณีที่กลุ่มธุรกิจซุปเปอร์มาเก็ตคาร์ฟูร์ของฝรั่งเศสตัดสินใจหยุดการซื้อสินค้าประเภทกุ้งจากซีพีเอฟนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจบนข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วนที่รายงานซึ่งทีมงานของบริษัทอยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตามยอดส่งออกจากประเทศไทยไปยังซุปเปอร์มาเก็ตดังกล่าว มีมูลค่าประมาณ130ล้านบาทคิดเป็น 0.03%ของยอดขายรวมในปี2556เท่านั้น และหลังจากทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วการค้าน่าจะกลับมาเป็นปกติ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซีพีเอฟโต้ละเมิดสิทธิมนุษยชน

Posts related