รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 9 ก.ค.นี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ด) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน นอกจากจะหารือกรอบนโยบายการบริหาร และกำกับรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใสแล้ว ยังจะหารือถึงการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ รวมถึงการจ่ายโบนัสพนักงาน ให้เหมาะสมมากขึ้น เพราะพบว่ากรรมการมีผลตอบแทนทางอ้อมที่ซ่อนเป็นรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจจำนวนสูงมากขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา การจ่ายโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น คสช. ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะเลขานุการของซุปเปอร์บอร์ด ทำข้อมูลรายงานให้คณะกรรมการทราบ เนื่องจากพบว่า มีหลายรัฐวิสาหกิจจ่ายโบนัสข้าราชการสูงถึงปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท แต่ต้องมาขอเงินเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง ยังพบว่ารัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ายโบนัสให้พนักงานปีที่ผ่านมาสูงถึง 11 เดือน ซึ่งสูงเกินไปเมื่อเทียบกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอื่นทั้งนี้ คสช. ต้องการปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ และการจ่ายโบนัสพนักงานรัฐวิสาหกิจไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเงินของประเทศ สำหรับการจ่ายเงินผลตอบแทนของคณะกรรมการนั้น จะเสนอให้ลดผลตอบแทนการเบิกจ่ายค่ารับรองที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐวิสากิจ ซึ่งพบว่าคณะกรรมการ เบิกสูงบางคน 3-4 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งมีทั้งค่าเดินทางไปต่างประเทศดูงาน การเลี้ยงรับรองลูกค้ารายใหญ่ เป็นต้นสำหรับการจ่ายเงินโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น จะเสนอให้จ่ายโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จากปัจจุบันจ่ายด้สูงสุดถึง 8 เดือน อาจต้องลดจำนวนเดือนลง หรือไม่ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นของการประเมิน ที่เป็นเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้มากขึ้น รวมทั้งจะเสนอว่าการจ่ายโบนัสต้องเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานจริง ๆ ไม่ใช้โยกเงินทางบัญชี เช่น เงินสำรองหนี้เสียกลับมาเป็นกำไร และการจ่ายโบนัสต้องกันเงินไว้สำหรับการเพิ่มทุนก่อน ไม่ใช่จ่ายโบนัสก่อนและมาขอเงินงบประมาณเพิ่มทุนขณะที่การจ่ายเงินโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจในตลท. จะเสนอให้ทบทวนจำกัดเพดานเหมือนกับรัฐวิสาหกิจที่อยู่นอกตลท. ซึ่งผลสรุปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของซุปเปอร์บอร์ด ที่จะเสนอให้ คสช. เห็นชอบออกมาเป็นคำสั่งต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซุปเปอร์บอร์ดลุยรื้อผลตอบรัฐวิสาหกิจ

Posts related