ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ชมเปาะ ประมูลทีวีดิจิทัล ราบรื่น เตรียมจับตาขยายครอบคลุมให้บริการ และเนื้อหาในทีวีดิจิทัล หวังเห็นคลื่นความถี่ชาติทำประโยชน์ต่อประชาชน นายพิชัย อุตมาภินันท์ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เปิดเผยว่า  สำหรับการประมูลทีวีดิจิทัลเพื่อให้บริการธุรกิจ 24 ช่อง ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จและราบรื่น พร้อมทั้งชื่นชมว่า กสท.ได้ออกกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริง และได้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจทีวี รวมถึงการให้ฟรีทีวี 6 ช่องเดิมออกอากาศระบบอะนาล็อกคู่ขนานกับระบบดิจิทัล เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หลังจากนี้ซุปเปอร์บอร์ดจะติดตามตรวจสอบว่าได้ดำเนินขยายการครอบคลุมตามที่เงื่อนไขที่กสท.กำหนด  หรือไม่  และการยกเลิกทีวีระบบอะนาล็อก 5  ปีเพื่อเข้าสู่การเป็นทีวีดิจิทัลเต็มตัว  และเนื้อหารายการที่เป็นสารประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป นายพิชัย กล่าวว่า ทิศทางหลังเปิดให้บริการทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย. นี้ จะเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการรับชมที่หลากหลาย  และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีสื่อทีวีเดิม เข้ามาดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการแข่งขัน ดังนั้นจึงอยากเห็นคลื่นที่เป็นทรัพยากรของชาติ เมื่อนำมาประมูลต้องนำประโยชน์ไปสู่ประชาชนและสังคม เพื่อช่วยกันยกระดับความคิด และความก้าวหน้าของคนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ยกธงประมูลทีวีดิจิทัลผ่าน

Posts related