ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้าหมายเปิดอาคารผู้โดยสารใหม่ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 18.5 ล้านคน เป็น 30 ล้านคนให้ได้ภายในปีนี้เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสที่สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 8 มี.ค.57 พร้อมกับปรับปรุงการให้บริการในท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการด้วยเวลาที่รวดเร็ว เป็นประโยชน์สูงสุดควบคู่กับสนามบิน “แผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองในปี 57 ได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 งานซ่อมแซมอาคารด้านทิศใต้ งานซ่อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 ปรับปรุงอาคารจอดรถ 7 ชั้น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 57 และจะทำให้ดอนเมืองมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30 ล้านคนต่อปี และเมื่อรวมกับสนามบินสุวรรณภูมิ ที่กำลังมีแผนพัฒนาโครการระยะสอง ที่จะแล้วเสร็จในปี 59 จะทำให้กรุงเทพมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคน” ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงคพล กล่าวว่า สนามบินดอนเมืองจำเป็นต้องการปรับปรุงพื้นที่และการให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของเส้นทางการบินภายในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น เช่น เส้นทางการบินไปสู่เมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมทั้งการรองรับเส้นทางการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด ซึ่งต่อไปมีแผนจะพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง 39 ล้านคน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายให้ดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีระบบบริหารจัดการให้ผู้โดยสารภายในประเทศทั้งขาเข้าและขาออกใช้เวลาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆภายในท่าอากาศยานไม่เกิน 1 ชั่วโมง ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินดอนเมืองจะได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วและประทับใจในการใช้บริการ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดอนเมืองฉลองครบ 100 ปี

Posts related