นางกุลณีอัศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ)สินค้ากาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุงในสหภาพยุโรป (อียู) มีความคืบหน้าโดยลำดับโดยล่าสุดการประกาศโฆษณาการจดทะเบียนไม่มีใครยื่นคัดค้านตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรปกำลังดำเนินการอนุมัติให้มีการจดจีไอ คาดว่าน่าจะเร็วๆ นี้ซึ่งจะเป็นสินค้าอีกตัวที่ได้รับการจดจีไอในอียูตามหลังข้างหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับการจดทะเบียนไปก่อนหน้านี้     ทั้งนี้จากการที่ได้รับการจดจีไอสำหรับกาแฟดอยช้าง และดอยตุง จะส่งผลดีทำให้กาแฟทั้ง 2ชนิดสามารถติดตราสัญลักษณ์จีไอของอียูบนบรรจุภัณฑ์ได้ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพราะผู้บริโภคในอียูชอบสินค้าจีไอ เพราะมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเป็นสินค้าที่มีเฉพาะท้องถิ่น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดอยช้าง-ดอยตุงจ่อขึ้นจีไอ

Posts related