นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือน เม.ย. 57 อยู่ระดับ 36.36%ลดลงจากเดือนมี.ค. 57ซึ่งอยู่ ที่ระดับ 45.45%แสดงถึงภาวะชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำลังการผลิตดัชนีการประกอบกิจการโรงงานทั้งจำนวนโรงงาน จำนวนเงินทุน จำนวนแรงงานและจำนวนแรงม้า ตลอดจนดัชนีขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งจำนวนโครงการ เงินลงทุนและการจ้างงาน สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลด้านลบ ได้แก่ รถยนต์ เบียร์อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส่วนอุตสาหกรรมที่ส่งผลด้านบวกได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนนี้อยู่ที่ 56.58% ลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 64.46% นายณัฐพลณัฎฐสมบูรณ์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่าด้านการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั้นดัชนีการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งจำนวนโรงงาน จำนวนเงินทุน จำนวนแรงงานและจำนวนแรงม้า มีการชะลอตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานและจำนวนแรงม้ามากที่สุด คือผลิตภัณฑ์อโลหะ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนเงินทุนและจำนวนแรงงานมากที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ลดลง

Posts related