นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ในฐานะประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)  เปิดเผยว่า ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 มีมติเห็นชอบการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. โดย ให้ นางสาริณี แสงประสิทธิ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. คนใหม่ แทนนาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ ที่ครบวาระไป โดยได้ลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา และเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการวันที่  5 มิ.ย.นี้  ทังนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่านางสาริณี มีวิสัยทัศน์ชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานอยู่กับ บวท.เกือบ 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท., รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายนโยบาย และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแผน มีส่วนในกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล และงานพัฒนาธุรกิจ ของ บวท. และเป็นผู้กำหนดและดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพมาสู่องค์กร นายวรเดช กล่าวต่อว่า ผลงานของนางสาริณี ยังเป็นผู้ผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้งาน จนทำให้ บวท. ได้รับรางวัล รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านบริหารจัดการองค์กร 4 ปีซ้อน และรางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรม ที่สำคัญผลงานวิจัยของนางสาริณีฯ โดดเด่นได้รับรางวัลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จนสามารถนำไปต่อยอดแนวคิดให้เกิดประโยชน์ต่อ บวท. รวมทั้งกิจการบินของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้ง วปอ. ยังได้คัดเลือกผลงานดังกล่าว เพื่อไปทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าคสช. อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานนั้น หาก คสช.ขอให้มีการเปลี่ยนตัวประธานบอร์ด ตนก็พร้อมทำตาม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพราะการทำงานที่ผ่านมาก็ไม่เคยยึดติดอยู่กับตำแหน่งแต่งอย่างใด นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า พร้อมทำตามแนวนโยบายจาก คสช. แต่ยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาได้ทำแบบมืออาชีพ มองเป้าหมายที่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญ ไม่ได้รักชาติน้อยกว่าใคร โดยสัญญาตำแหน่งผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.ของตน ยังเหลืออีก 1 ปี สิ้นสุดเดือนพ.ค.58 ดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมุ่งทำงานต่อไป โดยภารกิจเร่งด่วนคือการผลักดันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่กำลังล่าช้าจากการปรับแบบ ให้เสร็จตามเป้าหมาย รวมถึงโครงการรถไฟรางคู่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของร.ฟ.ท. ที่ต้องเร่งทำ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัน”สาริณี”นั่งเก้าอี้เอ็มดีบวท.

Posts related