นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยวนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กำลังผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง(ฮับ)ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการจัดประชุมสัมนาเนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่คือ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรวมถึงศูนย์ประชุมของภาคเอกชนต่างๆบวกกับปัจจัยด้านโรงแรมที่มีกว่า40,000ห้องจึงคาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวอาทิจากประเทศลาว จีน และ พม่าที่เดินทางมาทางรถยนต์และสายการบินตรงได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ฯควรเร่งเข้ามาพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในที่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากองค์กรที่ดูแลโดยตรงคือ สำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็นองค์กรมหาชนที่เปิดตัวใหม่จึงอาจจะยังมีส่วนที่ติดขัดบ้างโดยเฉพาะด้านการขายพื้นที่ซึ่งหากใช้รูปแบบของศูนย์ประชุมสิริกิติ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประสบความสำเร็จมาอยู่แล้ว ก็จะบริหารจัดการได้เร็วขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันเชียงใหม่เป็นฮับท่องเที่ยว

Posts related