นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เตรียมนำข้อมูลเชิงลึกในตลาดต่างประเทศ มาเผยแพร่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และหาผู้ร่วมทุนในต่างประเทศให้กับสมาชิกของ ส.อ.ท. มากขึ้น โดยประเทศเป้าหมายที่ ส.อ.ท. จะออกไปบุกเบิกตลาด จะเป็นตลาดใหม่ เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย อูกานดา เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่มูลค่าการค้ากับไทยยังน้อยมาก ทำให้มีโอกาสจะขยายตลาดได้อีกมาก  “ ประเทศเหล่ามีความต้องการสินค้าไทยสูง เช่น เครื่องนุ่งห่ม สินค้าอุปโภค บริโภค ชิ้นส่วนรถยนต์ และล้อยาง รวมทั้งยังเป็นแหล่านำเข้าแร่ธาตุและทรัพยากรพลังงานที่สำคัญของไทยในอนาคต โดยแอฟริกายังเป็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกมาก เพราะยังเป็นภูมิภาคที่ขาดแคลนไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเข้าไปลงทุนด้านน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติได้อีกมาก เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของไทยที่จะขยายตัวอีกมากในอนาคต”   นอกจากนี้จะขยายการค้าการลงทุนที่ประเทศรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาในไทยสูงเป็นอันดับ 2 มีจำนวนกว่า 1.6 ล้านคน จึงมีความรู้จักประเทศไทย และสินค้าไทยเป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศมีเพียง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีข้อติดขัดในเรื่องของภาษา ระบบการโอนเงินข้ามประเทศ และกฎระเบียบทางการค้าที่แตกต่างจากไทย   อย่างไรก็ตามส.อ.ท. ได้วางแนวทางแก้ปัญหา โดยการประสายไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ให้เข้าไปตั้งสาขา เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินในรัสเซีย ซึ่งมีหลายธนาคารให้ความสนใจ รวมทั้งจะประสานงานกับสถานทูต ทั้งของไทย และรัสเซีย หากแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านภาษา และกฎระเบียบการค้าต่างๆ สำเร็จ ภาคเอกชนได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 59 ขณะเดียวกันส.อ.ท. ยังได้ปรับปรุงสายงานการค้า และการลงทุน โดยรวมสภาธุรกิจระหว่างไทย กับชาติต่างๆ เช่น สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย , ไทย – เวียดนาม และไทย – เมียนมาร์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือด้านการค้า และการลงทุน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันเอกชนลุยตลาดแอฟริกา-รัฐเซีย

Posts related