นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการที่ไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ (เออีซี) กลุ่มอุตฯการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้วางเป้าหมายที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคนี้เนื่องจากประชากรกลุ่มเออีซีจะมีมากถึง 600 ล้านคน โดยจะส่งเสริมและผลักดันการส่งออก และการเข้าไปลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวให้มากขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวของไทยปัจจุบันมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทำให้ล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า ลาว เวียดนาม มีออร์เดอร์การผลิตมายังไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพม่าที่มีออร์เดอร์เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากเริ่มมีเศรษฐกิจขยายตัวโดยงานพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทตำราเรียน และงานพิมพ์ที่ต้องการความปลอดภัยในการลอกเลียนแบบ ดังนั้นในอนาคตมีการวางแผนที่จะไปบุกตลาดพม่าของผู้ประกอบการไทยจากขณะนี้เริ่มมีไปลงทุนแล้ว2-3 ราย“ขณะนี้เอกชนไทยเริ่มไปดูลู่ทางการลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น และล่าสุดกลุ่มฯได้ไปดูลู่ทางการลงทุนยังประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากสุดในเออีซีประมาณ 250 ล้านคนทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยและอินโดนีเซียในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยมีแนวโน้มที่จะมีการเจรจาร่วมทุนประมาณ2-3 ราย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดันไทยเป็นฮับการพิมพ์รับเออีซี

Posts related