นายชวิต แสงอุดมเลิศ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพย์ภายใต้ชื่อ ดีแทค เปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกรายได้จากค่าบริการ เติบโตติดลบ 1 % เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถทำการเติบโตได้เพิ่มขึ้น 1% จากการจัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย ส่งผลมีรายได้รวมทรงตัวเท่ากับปีก่อน ที่ 70,000 ล้านบาท “ใน ช่วง 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมา ค่าบริการที่เกี่ยวกับการโทรมีอัตราที่ลดลงจำนวนมากหลังจากที่การใช้บริการ ดาต้าอินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจสื่อสารมากขึ้น แต่มีมุมมองว่าในครึ่งปีหลังน่าจะเห็นการฟื้นตัวของค่าบริการด้านการโทรสอด คล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะเดียวกันรายได้จากการให้บริการดาต้าอินเตอร์เน็ตก็มีแนวโน้มการเติบโต ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพียง 1 ใน 3 ของลูกค้าทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปจะขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้รองรับความ ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น” นอกจากนี้ในปี 58 เชื่อมั่นว่าธุรกิจสื่อสารจะกลับมาเติบโตได้ 4-5% สอดคล้องการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ(จีดีพี)ที่หลายฝ่ายคาดการณ์วาจะโตระดับ 4-5% เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะส่งผลดีต่อการบริโภคภาคครัวเรือนฟื้นตัว อีกทั้งการประมูลโครงข่ายสัญญาณ 4จีที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 58 จะทำให้ธุรกิจสื่อสารเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดีแทครายได้ทรงตัว

Posts related