ปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของผู้บริโภคจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรรและอาคารชุด) เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. จำนวนมาก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะ ได้แก่ 1. ได้ทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว แต่ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่เสร็จเรียบ ร้อยตามสัญญา 2. ก่อสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐาน 3. ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ 4. ไม่ปฏิบัติตามเอกสารโฆษณา 5. ไม่จัดระบบรักษาความปลอดภัยตามสัญญา 6. ไม่จัดให้มีระบบสาธารณูปโภครวมทั้งไม่ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค 7. ไม่คืนเงินกรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  8. บ้านไม่เรียบร้อยก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และ 9. บ้านชำรุดบกพร่องภายหลังโอนกรรมสิทธิ์  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคที่กำลังจะมีบ้านหลังใหม่ต้องปวดหัวกับปัญหาดังกล่าวจึงขอแนะนำหลักในการตรวจสอบรับบ้าน-คอนโดฯเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ ดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพสถาปัตยกรรมจะต้องตรวจสอบทั้งภายในบ้าน ได้แก่ วัสดุปูพื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง บันได การติดตั้งสุขภัณฑ์ และภายนอกบ้าน ได้แก่  ลานจอดรถ รั้ว ท่อปลวก วัสดุปูพื้น ผนัง เพดานประตู หน้าต่าง บันได 2. งานสีให้ดูที่ความสม่ำเสมอของเนื้อสี ความกลมกลืน  สม่ำเสมอ ไม่มีรอยด่าง เนื้อสีไม่หลุดลอกหรือปูดโป่ง 3. ระบบโครงสร้าง ตรวจสอบรอยร้าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การแอ่นตัวของโครงสร้างตรวจสอบผิวโครงสร้างเช่น การทาสีกันสนิมของโครงสร้างเหล็กการผุกร่อนของโครงสร้างไม้ 4. ระบบหลังคา ตรวจสอบช่องเปิด แผ่นกันหรือสะท้อนความร้อน การเดินสายไฟบนฝ้า โครงหลังคา 5. ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบสายเข้าตู้ไฟระบบสายดิน ตรวจสอบระบบแสงสว่างเต้ารับ ตรวจสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์ และโทรทัศน์ 6. ระบบสุขาภิบาล  ตรวจสอบระบบน้ำดี ปั๊มน้ำ (ถ้ามี) ตรวจสอบระบบน้ำเสีย ตรวจสอบระบบระบายน้ำสุขาภิบาลภายนอก ทั้งนี้ในการตรวจรับครั้งแรกนั้น ถือเป็นการตรวจที่สำคัญที่สุดควรจะให้เวลาในการตรวจอย่างเต็มที่และรอบคอบกับการตรวจรับ. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจรับบ้านให้รอบคอบก่อนปัญหาบานปลาย – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related