นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯได้ดำเนินมาตรการเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งตรวจสถานประกอบการและสถานเริงรมย์ เช่น บาร์เหล้า สนามกอล์ฟ และบริเวณตามแนวชายแดน รวมทั้งมาตรการปราบปราม โดยเฉพาะสุราปลอมแปลงและหลีกเลี่ยงภาษีที่สามารถจับกุมได้จำนวนมาก คาดว่าจะช่วยให้การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 57 เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท“การดำเนินมาตรการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้เพิ่มการจัดเก็บรายได้เข้ากรมสรรพสามิตแล้ว ยังมีผลช่วยในทางสังคมอย่างมาก เนื่องจากสุราปลอมแปลงและหลีกเลี่ยงภาษีไม่เพียงไม่ทราบวันผลิตและหมดอายุที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมีการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าด้วย ผู้บริโภคไม่ต้องได้รับความเสี่ยงจากการบริโภคสุราที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนทางอ้อมอีกด้วย”ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้รายงานฝ่ายเศรษฐกิจ รับทราบเกี่ยวกับมาตรการตรวจเข้มแล้ว ซึ่งเมื่อดูจากผลการจัดเก็บหากดูเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา จะพบว่าตั้งแต่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและประชาชนดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนชนเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการจัดเก็บในหมวดเครื่องดื่มนอกจากนี้ กรมฯประเมินว่า การจัดเก็บในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 57 การจัดเก็บในหมวดเครื่องดื่ม ทั้งเบียร์, สุรา, และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงที่เหลือเป็นช่วงเข้าไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของชาวยุโรป ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินทางในประเทศจำนวนมาก และคนไทยที่มีวันหยุดยาวช่วงวันแม่ ประกอบกับ ระหว่างเดือน ต.ค.-ก.ย.ที่มีการเกษียณทำให้มีการเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งทำให้ภาษีการบริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม การจัดเก็บกรมสรรพสามิต จะมีสัดส่วน ประกอบด้วย การจัดเก็บน้ำมัน, รถยนต์, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไม่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดเก็บภาษีรถยนต์ยนต์ในปีนี้ถือเป็นตัวฉุดอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยอมรับว่าอยู่นอกเหนือการควบคุม แต่เชื่อว่าสถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้น จะช่วยให้เกิดการจ่าย ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายปี เพราะกิจกรรมส่งเสริมการขายรถยนต์จะอยู่ในช่วงปลายปีเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยการจัดเก็บดีขึ้นในต้นงบประมาณปี 58

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจเข้มสถานเริงรมย์

Posts related