shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ตรวจโรงสีแอบนำข้าวสวมสิทธิ์จำนำ

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในติดตาม และตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวฤดูผลิต 56/57 ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 และล่าสุดมีปริมาณข้าวเข้าโครงการแล้ว 5.91 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านตัน ว่าเป็นปริมาณที่ผิดปกติและแอบสวมสิทธิ์หรือไม่  โดยเฉพาะในส่วนของโรงสีที่บางรายอาจแอบใช้โควตาหรือร่วมมือกับเกษตรกรในการนำข้าวในโรงสีมาเพิ่มส่วนต่างของเกษตรกรเพื่อให้เต็มปริมาณที่สามารถใช้สิทธิ์แต่ละครัวเรือนที่มีวงเงินจำนำข้าว 350,000 บาทต่อครัวเรือน เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณข้าวเต็มโควตาเร็วเกินไป “ในฤดูการผลิต 56/57 รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขรับจำนำข้าวที่ราคา 15,000 บาทต่อตัน แต่จำกัดวงเงินไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เกรงว่าอาจมีโรงสีนำข้าวที่มีอยู่ซึ่งอาจไปซื้อนอกโครงการในราคาไม่สูงเข้ามาสวมสิทธิ์ชาวนาที่นำข้าวเข้ามาในโครงการรับจำนำข้าวไม่ถึงเพดาน 350,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจสอบโรงสีที่รับจำนำข้าวแล้ว ยังต้องตรวจสอบการออกใบรับรองเกษตรกรปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกษตรกร” นายยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความเป็นห่วงมาก พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปตรวจสอบในเบื้องต้นด้วย  เพราะเป้าหมายของโครงการรับจำนำต้องการช่วยเหลือเกษตรกร และให้เกษตรกรได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ แต่บางพื้นที่มันเต็มเร็วเกินไป เหมือนทำข้อสอบ ถ้าทำข้อสอบได้เต็ม 100 เหมือนกันหมด ก็น่าสงสัยเช่นกัน    นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กรมการค้าภายใน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ณ จุดรับจำนำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกษตรกร โดยเฉพาะการรับจำนำข้ามเขต ต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจโรงสีแอบนำข้าวสวมสิทธิ์จำนำ

Posts related

 


ตรวจโรงสีแอบนำข้าวสวมสิทธิ์จำนำ

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในติดตาม และตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวฤดูผลิต 56/57 ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 และล่าสุดมีปริมาณข้าวเข้าโครงการแล้ว 5.91 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 ล้านตัน ว่าเป็นปริมาณที่ผิดปกติและแอบสวมสิทธิ์หรือไม่  โดยเฉพาะในส่วนของโรงสีที่บางรายอาจแอบใช้โควตาหรือร่วมมือกับเกษตรกรในการนำข้าวในโรงสีมาเพิ่มส่วนต่างของเกษตรกรเพื่อให้เต็มปริมาณที่สามารถใช้สิทธิ์แต่ละครัวเรือนที่มีวงเงินจำนำข้าว 350,000 บาทต่อครัวเรือน เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณข้าวเต็มโควตาเร็วเกินไป “ในฤดูการผลิต 56/57 รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขรับจำนำข้าวที่ราคา 15,000 บาทต่อตัน แต่จำกัดวงเงินไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เกรงว่าอาจมีโรงสีนำข้าวที่มีอยู่ซึ่งอาจไปซื้อนอกโครงการในราคาไม่สูงเข้ามาสวมสิทธิ์ชาวนาที่นำข้าวเข้ามาในโครงการรับจำนำข้าวไม่ถึงเพดาน 350,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจสอบโรงสีที่รับจำนำข้าวแล้ว ยังต้องตรวจสอบการออกใบรับรองเกษตรกรปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกษตรกร” นายยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความเป็นห่วงมาก พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปตรวจสอบในเบื้องต้นด้วย  เพราะเป้าหมายของโครงการรับจำนำต้องการช่วยเหลือเกษตรกร และให้เกษตรกรได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ แต่บางพื้นที่มันเต็มเร็วเกินไป เหมือนทำข้อสอบ ถ้าทำข้อสอบได้เต็ม 100 เหมือนกันหมด ก็น่าสงสัยเช่นกัน    นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กรมการค้าภายใน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ณ จุดรับจำนำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกษตรกร โดยเฉพาะการรับจำนำข้ามเขต ต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตรวจโรงสีแอบนำข้าวสวมสิทธิ์จำนำ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file