นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการรายผลการดำเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.56 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลท. 469 บริษัท หรือ 94.18% จากทั้งหมด 498 บริษัท (ไม่รวมบริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุการเพิกถอน และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด ) พบว่า ช่วง 9 เดือนของปีนี้ บจ.มียอดขายรวม 8,024,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.27% และมีกำไรสุทธิ 608,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนเฉพาะงวดไตรมาส 3 มียอดขาย 2,779,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.87% และมีกำไรสุทธิ 203,196 ล้านบาท ลดลง 5.81% สำหรับบจ.ที่มีกำไรสุทธิงวด 9 เดือน สูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. , บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปตท.สผ. , บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ , บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไนสูงสุด 3 อันดับแรก จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสูงสุด คือ ธุรกิจการเงิน ทรัพยากร และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส่วนหมวดธุรกิจที่มีกำไรสูงสุด 3 อันดับแรก จาก 27 หมวดธุรกิจ คือ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั้ง 3 หมวดมีกำไรสุทธิรวม372,012 ล้านบาท คิดเป็น 61.12% ของกำไรสุทธิรวมทั้งหมด และมียอดขายรวมของทั้ง 3 หมวด 4,391,753 ล้านบาท คิดเป็น 54.73% ของยอดขายรวมทั้งหมด “เศรษฐกิจของไทยที่เติบโตลดลงจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่หดตัว รวมถึงภาคการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้รายได้ของหมวดธนาคาร หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่มมีสัญญาณการเติบโตที่ชะลอลงด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตลท.เผย 9 เดือนบจ.โกยกำไรเพียบ

Posts related