นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.วางเป้าหมายยกระดับตลาดหุ้นไทย ให้มีศักยภาพใกล้เคียงกับตลาดหุ้นของประเทศไต้หวัน หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการขึ้นเป็นผู้นำตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งในด้านการลงทุนภายในประเทศ  ลักษณะของกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงนักลงทุนหลักในตลาดไต้หวันเป็นนักลงทุนรายย่อยเช่นเดียวกันกับตลาดไทย จึงมองว่ามีโอกาสที่ไทยจะสามารถก้าวขึ้นไปยืนในระดับเดียวกันได้  ”นี่เป็นกลยุทธ์ที่วางไว้ตั้งแต่ปีก่อน ซึ่งเป็นอีกก้าวที่ใหญ่ขึ้น หลักจากที่สามารถก้าวนำสิงคโปร์ขึ้นมาได้ โดยไต้หวันตอนนี้ตลาดมีขนาดใหญ่กว่าไทยและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคบ ใหญ่กว่าถึง 1 เท่า แม้จะมีประชากรน้อยกว่า โดยในม.ค. 57 ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่ามาร์เก็ตแคบ 107.57 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดหุ้นไต้หวันมีมูลค่ามาร์เก็ตแคบ ถึง 247.07 แสนล้าน“ อย่างไรก็ตาม มองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกหลายทาง ทั้งการเพิ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์เข้ามาในตลาดหรือนำบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ทั้งการจดทะเบียนโดยตรงหรือจดทะเบียนทั้งสองตลาด (ดูโอลิสซิ่ง) พร้อมกันนี้ยังเตรียมศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจในไต้หวันเป็นแม่แบบ และพัฒนาตลาดไปในทิศทางเดียวกันด้วย เพื่อผลักดันให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมีเพิ่มมากขึ้น   สำหรับตลาดหุ้นไทยขณะนี้มีศัยภาพสูงสุดในภูมิภาค โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด มีปริมาณหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกว่ามีค่าการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (ซีจี)  หรือบรรษัทภิบาล สูงที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย นายจรัมพร กล่าวถึงการรับสมัครผู้ดำรงค์ตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลท. หลังหมดวาระในวันที่ 31 พ.ค. นี้ว่า ตนเองจะไม่ลงสมัครคัดเลือกต่อในสมัยที่สอง เนื่องจากสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลักดันตลาดให้เติบโตอย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว จึงต้องการให้มีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาสานต่อ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตลท.เล็งยกระดับตลาดหุ้นไทยเทียบชั้นไต้หวัน

Posts related