นางเบญจา หลุยเจริญ รมช. คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมศุลกากร ถึงการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 17 ชนิดพบว่ายอดนำเข้าตลอดทั้งปีงบ 2556 สูงถึง 1 แสนล้านบาท โดยสินค้าที่นำเข้าสูง คือ น้ำหอมมียอดนำเข้า 1.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4 พันล้านบาท รองลงมาคือ กระเป๋า 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 พันล้านบาท นาฬิกานำเข้า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 พันล้านบาท เสื้อผ้านำเข้า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านบาท แว่นตานำข้า 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัว 1,000 ล้านบาท แว่นตานำเข้า 2,00 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการนำเข้าเบ็ดเตล็ด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตะลึงยอดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่ง

Posts related