นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 (อีโคคาร์ เฟส 2 ) ว่า นายประเสริฐ  บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ซึ่งผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ได้ยื่นขอรับการลงทุนมา 10 ราย เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความความรอบคอบ ก่อนนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อ (บอร์ดบีโอไอ) ต่อไป สำหรับคณะทำงานฯ มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธาน และมีผู้บริหารของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ โดยจะจัดประชุมนัดแรกในเดือน พ.ค. 57 ส่วนการพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น จะดูรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคของรถยนต์ เงื่อนไขการผลิตของรถยนต์ การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาตรการด้านภาษี และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่เคยประกาศ ก่อนนำเสนอบอร์ดบีโอไออนุมัติ “จนถึงวันนี้ ผู้ประกอบการยานยนต์ ให้ความสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 10 ราย แบ่งเป็นค่ายรถยนต์เก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการอีโคคาร์เฟส 1 ได้แก่ นิสสัน, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, ซูซูกิ และโตโยต้า กลุ่มที่ 2 เป็นค่ายรายใหม่ ได้แก่ เชฟโรเลต, ฟอร์ด, มาสด้า รวมทั้งโฟล์คสวาเกน และเอ็มจี คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 138,889 ล้านบาท รวมกำลังการผลิต 1.5 ล้านคัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งคณะทำงานเร่งพิจารณาอีโคคาร์เฟส2

Posts related