นายประสารไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่าธปท.ได้แต่งตั้งนางรุ่ง มัลลิกะมาสผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาคฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการเงินให้เป็นโฆษก ธปท.อีกหนึ่งตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค.56เป็นต้นไปซึ่งตำแหน่งดังกล่าวธปท.ต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อตอบสนองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มความชัดเจน และรายละเอียดของเนื้อหาทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับดำเนินนโยบายสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สำหรับประสบการณ์การทำงานที่ธปท.ของนางรุ่ง มัลลิกะมาส ประกอบด้วยตำแหน่งผู้บริหารส่วนส่วนวิเคราะห์และกลยุทธ์นโยบายการเงินฝ่ายนโยบายการเงิน,ผู้บริหารส่วนส่วนธุรกิจตลาดการเงินฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง,ผู้บริหารส่วนส่วนพยากรณ์เศรษฐกิจและวิเคราะห์เสถียรภาพฝ่ายนโยบายการเงิน,ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ,ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาคฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินสายนโยบายการเงิน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้งโฆษกธปท.คนใหม่

Posts related