วันนี้ (28พ.ย.) นาย ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มีจำนวนประเทศที่ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเทศ คือ อินเดีย เม็กซิโก ลักเซมเบิร์ก และสาธารณรัฐเช็ก ทำให้มีจำนวนประเทศที่ประกาศเตือนเพิ่มขึ้นเป็น32ประเทศ เพิ่มจาก 28 ประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศใดที่ประกาศเตือนในระดับ5 คือห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งยังไม่มีการเตือนในระดับ 4 คือให้ทบทวนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น   ส่วนการเตือนในระดับ 3 ยังมีเพียง 2 ประเทศได้แก่ อิสราเอลและสโลวัก เท่านั้น ทำให้การเตือนระดับ 2ในขณะนี้จึงมี 30 ประเทศได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนาดา ออสเตรีย บราซิล สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฮังการี อิตาลี ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม สเปน เดนมาร์ก จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอีก 5 ประเทศ รัสเซีย ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง ลักเซมเบิร์ก อินเดีย เม็กซิโกและสาธารณรัฐเช็ก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ต่างชาติประกาศเตือนเที่ยวไทยเพิ่มเป็น 32 ประเทศ

Posts related