สถาบันฯ สิ่งทอ โชว์ต้นแบบนวัตกรรมสิ่งทอรักษ์โลก ปลุกกระแส “แฟชั่นสีเขียว” นำร่อง 12 โรงงานสร้างสรรค์ผลงานจากธรรมชาติและของเหลือใช้
             วันนี้ ( 21 ตุลาคม ) ที่โรงแรมบางกอก แมริออท  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานสัมมนา กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และฉลากสิ่งแวดล้อม    ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเปิดตัวต้นแบบนวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฝีมือผู้ประกอบการไทยในโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
            อาทิ  หมวกปีกกว้างทอจากเส้นใยกล้วยผสมฝ้าย   เสื้อผ้าจากเส้นใยบัวผสมฝ้าย  เสื้อที่มีส่วนผสมจากเส้นใยไผ่  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าไอแพด และชุดชั้นในที่มีแถบยางยืด จากเส้นด้ายซึ่งมาจากเส้นใยเซลลูโลสของเปลือกยูคาลิปตัส    พรมถักจากเส้นด้ายวิสโคสซึ่งได้จากเปลือกต้นสน  และผลิตภัณฑ์ประเภท อีโค่ จากกระบวนการผลิต เสื้อโปโลจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล  เสื้อกีฬาแบบลำลองที่ใช้ผ้าที่ย้อม โดยไม่ใช้น้ำ และการใช้ผ้าที่ลดอุณหภูมิ เก้าอี้นั่งเอนกประสงค์จากผ้าถักเหลือใช้ในการผลิตผ้าหุ้มเบาะรถยนต์
          นางสุทธินีย์  พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เปิดเผยว่า ภาวะโลกร้อน   เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ หลายประเทศในโลกตระหนักถึงการลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยนำฉลากสิ่งแวดล้อมไปใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งประเทศกำลังพัฒนายังไม่มีการส่งเสริมการใช้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  สถาบันฯ สิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  วัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศ   และผลักดันให้ไทยกลายเป็น“ศูนย์กลางการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” ของ เออีซี ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ต้นแบบนวัตกรรมสิ่งทอรักษ์โลก

Posts related