นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ ซึ่งมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์เป็นประธาน ธ.ก.ส.จะขอให้พิจารณาทบทวนมติครม. เพื่อขยายกรอบเพดานวงเงินการรับจำนำข้าวเป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีเม็ดเงินใช้ในโครงการจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 56/57 และให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับใช้ในโครงการรับจำนำ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงิน 140,000 ล้านบาท ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอครม.พิจารณาอนุมัติทันที นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.วันที่ 8 พ.ย. นี้จะขอให้พิจารณาอนุมัติเงินสำรอง 55,000 ล้านบาท ในระหว่างที่กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 130,000 ล้านบาทมาจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ “ที่ผ่านมาครม.มีมติว่ากรอบการรับจำนำข้าวต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านธ.ก.ส.จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวไป 679,452 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบวงเงิน 179,452 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวและคืนให้ธ.ก.ส.เพียง 130,000 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อน เพราะปัจจุบันมีเกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำแล้ว 1.2 ล้านตัน “ สำหรับความคืบหน้ากรณีที่ครม.วันที่ 15 ต.ค.อนุมัติเพิ่มวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการข้าวเปลือกปีฤดูกาลผลิต 55-56 อีก 6,660 ล้านบาท เนื่องจากมีเกษตรกรในหลายจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี นำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 5,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 860 ล้านบาทนั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ถกเพดานจำนำข้าว

Posts related