ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่ด้านการแพทย์ ซึ่งตอนนี้ในส่วนของศัลยแพทย์ได้มีการคิดค้น “ถุงเท้ากำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วในผู้ป่วยโรคเบาหวาน”         แนวคิดเรื่องถุงเท้ากำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนี้เป็นของ รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ได้สนับสนุนให้ไปจัดแสดงในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา หรือ 42 Geneva International Exhibition of  lnventions และคว้ารางวัลเหรียญเงินในกลุ่ม วิศวกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ กล่าวว่า ผู้ป่วยเบาหวานต่างมีปัญหาต้องนั่งคอยคิวเป็นเวลานาน เพื่อให้แพทย์ลอกเท้าหรือขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยผู้ที่มีผิวหนังเท้าหนาต้องนัดมาเจอแพทย์ทุก ๆ สามเดือน แล้วก็ใช้ใบมีดขูดทิ้ง ซึ่งหากขูดเกินจะทำให้เกิดบาดแผลและเลือดออกได้ จึงคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถลอกหนังออกได้เลย โดยที่ไม่ต้องขูดเท้า  และต้องสามารถลอกได้เฉพาะเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วย เพื่อให้ไม่เกิดอาการเจ็บแผล ซึ่งได้พัฒนาเป็นถุงเท้าที่มีสารละลายยูเรียที่สกัดจากพืชรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติอื่น ๆ  สามารถใช้ลอกเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้  โดยถุงเท้าจะมีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก แค่สวมทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วถอดออก  ผิวหนังที่ตายแล้วจะค่อย ๆ ลอกออกภายใน 1-2 สัปดาห์  ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ  นอกจากนี้ยังมีสารฆ่าเชื้อจากธรรมชาติ ช่วยลดอาการติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วย  รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ บอกว่า วัสดุที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้ทำมาจากธรรมชาติ 100% ถุงเท้าที่เห็นนั้นทำมาจากน้ำมะพร้าว และสารข้างในเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบจากทางคลินิกการทดสอบในผู้ป่วยเบาหวานจริงและคนปกติ  ยังไม่มีจำหน่าย แต่จะผลิตเพื่อแจกให้คนไข้ทดสอบใช้งาน ก่อนต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป. ปาริชาติ ไวทย์รุ่งโรจน์  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ถุงเท้าลอกผิวในผู้ป่วยเบาหวาน

Posts related