นายธวัชชัยอรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าททท.ได้หารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ของยุโรป 5รายเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน ในการนำนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาให้ได้บริษัทละ 100,000 คน ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ค.นี้ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวยุโรปขณะเดียวกันก็ต้องการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวที่หายไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การชุมนุมด้วยโดยทุกบริษัทจะต้องนำตัวแทนที่อยู่ในเครือข่ายกว่า50บริษัทมาดูสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศจริงเพื่อจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบพิเศษในประเทศไทยช่วงเดือนเม.ย.นี้ก่อนที่จะนำโปรแกรมไปขายให้นักท่องเที่ยวต่อไป “หลังจากได้มีการคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่บริษัท Meier,บริษัทFit,บริษัทAltourและบริษัทDertourซึ่งทุกบริษัทหนักใจเหมือนกันว่าถ้าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเค้าก็จะแย่ตามไปด้วยจึงจะร่วมกันที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวยุโรปมาไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นหากปล่อยให้ขาดช่วงจะทำให้มีปัญหาถึงช่วงหน้าหนาวของยุโรปหรือช่วงปลายปีนี้ได้โดยเป้าหมายนักท่องเที่ยวยุโรปตลอดปีนี้ตั้งไว้ 6.73 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.78%จากปีท่ีผ่านมา” อย่างไรก็ดีททท.ได้มีการประชุมกับผูือำนวยการททท.ทุกภูมิภาคของยุโรปเพื่อประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมซึ่งสรุปภาพรวมได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสที่ปรับตัวดีขึ้นจากสหราชอาณาจักรอยู่ในระดับที่ดี แต่ต้องผลักดันตลาดแอฟริกาใต้ตะวันออกกลางให้มากขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ททท.จับมือบริษัทนำเที่ยวยุโรปกระตุ้นตลาดไทย

Posts related