นายสุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการฝ่ายสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต (ศวก.) ได้ประเมินสมมุติฐานถึงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ไว้ 3 สมมุติฐาน ได้แก่ สมมุติฐานที่ 1 คือ หากเหตุการณ์ยืดเยื้อแต่จบภายในสิ้นปี 56 รายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจะตรงตามเป้าหมายเดิม คือมีนักท่องเที่ยว 26.10 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.17 ล้านบาท ส่วนสมมุติฐานที่ 2 คือ หาก มีการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวในระดับที่ 5 ซึ่งจะประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวห้ามเข้าไทย จะทำให้เดือน ธ.ค.นักท่องเที่ยวจะลดลง 8-10%หรือ 25.7 ล้านคนจากทั้งปี 56 ส่วนรายได้จะลดลงไป 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ททท.ได้ประเมินเหตุการณ์ในระยะยาวไว้ด้วยว่า หากการชุมนุมยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาสแรกปีหน้า จะทำให้รายได้ที่ตั้งไว้ตามแผนการตลาดปี 57 ยังตามเป้าหมาย คือเติบโต 13% แต่นักท่องเที่ยวจะลดลงจากเดิมตั้งเป้าหมาย 13% เหลือเพียง 7% และสมมุติฐานที่ 3 คือ หากเหตุการณ์เกิดความรุนแรง คล้ายการปิดสนามบินในปี 51 จะทำให้เดือน ธ.ค.นักท่องเที่ยวลดลง 18-20% และเกิดการชะลอตัวไปจนถึงไตรมาส 2 ปีหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อสิ้นปี 57 นักท่องเที่ยวและรายได้ต่ำกว่าการคาดการณ์ตามแผน คือนักท่องเที่ยวจาก 13% เหลือ 7% และรายได้จาก 13% เหลือ 11% เช่นกัน นอกจากนี้ ล่าสุดมีอีก3 ประเทศได้แก่ สโลวาเกีย ฟินแลนด์ และอิตาลี ที่สถานทูตออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการชุมนุม ต่าง ๆ จนทำให้ขณะนี้มีทั้งหมด 19 ประเทศแล้ว ที่ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย “จากเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้ ททท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ให้สำนักงาน ททท. ในต่างประเทศทั้ง 27 แห่งรายงานความคืบหน้าของนักท่องเที่ยวโดยตลอด ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะตัดสินใจเดินทางมาไทยอยู่ ส่วนด้านการเสนอข่าวสารต่าง ๆ นั้น เริ่มมีหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวชื่อดังในต่างประเทศ เสนอข่าวการชุมนุมของไทยแล้วแต่เป็นในด้านดี คือ ชุมนุมด้วยความสงบ สันติ” สำหรับแผนรอบรับในภาวะวิกฤตนั้น ททท.จะนำแผนเดิมที่เคยใช้เมื่อเกิดวิกฤตในครั้งก่อน ๆ คือ จะ ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวถึงภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงจะส่งเสริมการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ททท.วาง 3 สมมุติฐานการเมืองทำนักท่องเที่ยวหาย

Posts related