อดีตขุนคลัง”ทนง-กรณ์” จี้รัฐบาลยกเลิกโครการรับจำนำข้าว ชี้สุ่มเสี่ยงอันตรายฐานะการคลัง
นายทนง พิทยะ อดีต รมว.การคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ออกมาระบุถึงตัวเลขการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล จำนวน 425,000 ล้านบาท ว่า  รัฐบาลเดินมาผิดทาง เพราะเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งวงเงินการขาดทุนในปัจจุบัน สามารถนำมาพัฒนาภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรลดบทบาทของโครงการรับจำนำข้าวลง และหันมาให้ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและภาคเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเพิ่มเทคโนโลยีภาคการเกษตรให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันจำนวนเกษตรกรไทยมีสูงถึง30-40% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับภาคการเกษตรของประเทศพัฒนาแล้ว  เช่น  ญี่ปุ่น มีจำนวนเกษตรกรเพียง 5% แต่มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคของประชากรทั้งประเทศ "การรับจำนำข้าวที่ราคาสูงกว่าตลาดนั้นถือเป็นเหตุผลที่ผิด และมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่มีความจำเป็น ดังนั้นควรลดการดำเนินการลง น่าจะเป็นแนวทางที่ดีและถูกต้องกับประเทศไทยมากที่สุด"  นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.การคลัง กล่าวว่า  รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว เพราะจะส่งผลเสียต่อวินัยการทางการเงินการคลังในอนาคต เนื่องจากตัวเลขการขาดทุนในโครงการ 425,000 ล้านบาท  คิดเป็น 4% ของจีดีพี ซึ่งในอนาคตจะส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณสมดุลของรัฐบาลในปี 60 ทั้งนี้ มองว่ารัฐบาลควรหาแนวทางอื่นในการช่วยเหลือเกษตรกร  เช่น  การจ่ายเงินชดเชยเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า  และถ้รัฐบาลไม่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจะมีเงินเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญ โดยไม่ต้องกู้เงิน จำนวน 2 ล้านล้านบาท "รัฐบาลจำเป็นต้องทบทวนการใช้โครงการประชานิยมใหม่ โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่มีความเสี่ยงในระดับสูง และจะมีผลต่อสถานะการคลัง และการจัดทำงบประมาณสมดุลของรัฐบาลด้วย"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "ทนง-กรณ์" จี้รัฐบาลยกเลิกโครการรับจำนำข้าว

Posts related