นายทนง พิทยะ อดีต รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังมีแผนจะออกพันธบัตรขายให้นักลงทุนรายย่อยว่า  มองว่าในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการ ซึ่งมีข้อกำหนดว่าห้ามออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ  เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลรักษาการนำอำนาจไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเงิน และในกรณีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ไม่ได้รับรองในเรื่องนี้ นอกจากนี้หากมีการออกพันธบัตรออกมา จะกลายเป็นภาระผูกพันไปยังรัฐบาลชุดหน้า และหากมีการตีความว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำได้ ก็จะทำให้พันธบัตรที่ออกมีปัญหาได้ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ อย่างไรก็ตามในเรื่องของเงินกู้ สถาบันการเงินสามารถสนับสนุนได้ แต่ไม่มีการค้ำประกัน ซึ่งก็จะกลายว่าเป็นความเสี่ยงของธนาคาร ทำให้ไม่มีใครกล้าทำ  เช่นเดียวกับแนวคิดที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกซอฟท์โลน เพื่อช่วยเหลือเหมือนในอดีตก็ไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐบาลไม่สามารถค้ำประกันได้สำหรับเรื่องการถอนเงินของธนาคารออมสินนั้น ไม่กระทบกับฐานะของธนาคารออมสิน เพราะปัจจุบันออมสินมีสินทรัพย์รวมถึง 1.5 ล้านล้านบาท เงินที่ถอนไปไม่ถึง 1 แสนล้านบาทก็ไม่กระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค้ามากกกว่า  ไม่กระทบต่อระบบธนาคาร 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทนง เตือนรัฐออกพันธบัตรขายรายย่อยส่อผิดกฎหมาย

Posts related